Styrker basiskompetansen og sjåførrekrutteringen

Fra en fagdag på Knarvik videregående skole, der transportbedrifter møtte potensielle bussjåfører. En strålende fornøyd elev fra Vg2 transport og logistikk får prøvesitte førerplassen i en buss. Foto: Christian Fjeldstad/Tide.

Dyktige bussjåfører er viktige for kollektivtrafikken. Det viser seg at en andel av dagens bussjåfører har ulike grader av lese- og skrivevansker. Så langt har kunnskapen om behovet, og tilrettelegging for denne målgruppen, vært mangelfull både i transportbransjen og i andre fagmiljøer.

Sjåførrekrutteringsprosjektet i Hordaland har tatt saken på alvor. En veileder som skal brukes ved opplæring av og informasjon til sjåførene er utarbeidet.

 

Forenkler arbeidshverdagen

Det er mange gode eksempler på at dysleksi ikke behøver å forhindre karriere. I bussjåføryrket må man tilegne seg en del informasjon og kunnskap, noe som kan være krevende for de som har dysleksi eller andre språkutfordringer.

Rekrutteringsprosjektet i Hordaland har vært i dialog med en rekke fag- og forskningsmiljøer. De har fått anerkjennelse for problemstillingen og ønsket forbedring, men det fantes ikke verktøy tilpasset bransjens behov. I nært samarbeid med Dysleksi Norge er det dermed laget en veileder som alle busselskapene kan benytte.

Les veileder om lese og skrivevansker her

 

Sammen om rekruttering

I Norge er det behov for rundt 1000 nye bussjåfører årlig i perioden frem til 2030 i følge Urbanet Analyses kartlegging. Vekst i kollektivtilbudet i tråd med politiske ambisjoner og høy gjennomsnittsalder på dagens sjåfører er basisen for estimert sjåførbehov.

Rekrutteringsprosjektet i Hordaland ble initiert av NHO Transport Hordaland høsten 2016. Målet er å styrke rekrutteringen av gode bussjåfører i regionen. Fylkeskommunen, busselskapene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene samarbeider om rammebetingelser og markedsarbeid, inkludert satsing på lærlinger.

 

Tilbyr arbeidsplasser - lånekassestøtte viktig

Bussjåfører har en ansvarsfull og spennende jobb. Våren 2017 har unge i Hordaland fått innblikk i dette yrkesvalget gjennom en rekke skolebesøk og rekrutteringsarrangementer. En kjøresimulator vekket nysgjerrighet blant flere av deltakerne.

Voksne kandidater er en annen målgruppe i rekrutteringsarbeidet. I dagens arbeidsmarked er det flere som trenger eller ønsker ny jobb. Her er det viktig å få på plass en finansieringsordning raskt. Voksne kandidater som vil bli bussjåfør bør få tilbud om utdanningsstøtte til grunnutdanningen via Statens lånekasse for utdanning.

Rekrutteringsprosjektet samarbeider også målrettet med NAV Hordaland. Bransjen har utarbeidet en tydelig beskrivelse av krav til kvalifikasjoner og personlige egenskaper for å bli bussjåfør, slik at det blir enklere å rekruttere egnede kandidater. Dette er et suksesskriterium for både NAV og bransjen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: