HMS, beredskap og forskning

HMS

Helse miljø og sikkerhet har høy prioritet i transportbransjen i Norge. Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til en trygg hverdag, bidrar til lønnsomhet, og styrker bedriftens omdømme. Som medlem i NHO Transport kan man få tilgang til kurs, håndbøker og annet støttemateriell for bedriftens HMS-arbeid i arbeidgivers digitale medlemsportal – Arbinn.no

Sikkerhet og beredskap:

Håndbok i Krise- og beredskapsledelse ble utarbeidet i 2011. Som vedlegg til håndboken er det også laget to delplaner, en generell og en operasjonell. Formålet med boken er primært å forebygge ulykker, men også å forberede beredskapsledelsen i transportbedriftene på hvilke tiltak som må iverksettes når en ulykke først har inntruffet.

NHO Transport har gitt forpliktende tilslutning til ”Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg”, der Statens vegvesen og en rekke etater og interesseorganisasjoner gjennom konkrete tiltak skal bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Forskning og prosjekter:

NHO Transport bidrar til analyse og faktakunnskap om aktuelle problemstillinger av betydning for transportnæringen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: