Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Regelmessige øvelser på håndtering av en alvorlig ulykke er et av de viktigste kriterier for å lykkes i en krisesituasjon. NHO Transport har utarbeidet en håndbok i krise- og beredskapsledelse for buss- og godsbransjen.

Det er ressurskrevende for det enkelte transportselskap å utarbeide egne beredskapsplaner. Denne boken gir anbefalinger for dette, slik at bedriftene kan lage rutiner for hvordan en krisesituasjon håndteres.

Praktisk oppslagsverktøy

Håndboken skal være et praktisk oppslagsverktøy for NHO Transports medlemmer. Målsettingen er å sette fokus på, og heve kvaliteten på sikkerhet og beredskap i bransjen, for å sikre at buss- og godstransport i Norge innehar en standard som er i tråd med de krav som passasjerer, myndigheter og operatører selv forventer.  

5-trinnsmodell

Håndboken inneholder nødvendige opplysninger for å gjennomføre risikoanalyser, vurdering av disse opp mot restrisiko, oppbygging av planverk, øving og håndtering av krav fra omgivelsene ved krisehendelser. En fem-trinnsmodell er benyttet, som inneholder følgende elementer:

  • kartlegge interne/eksterne ansvarsforhold
  • utføre en risiko og sårbarhetsanalyse
  • utarbeide beredskapsplan
  • organisering av beredskapsarbeidet
  • opplæring og øvelser

Håndboken gir ingen fasitsvar, og må tilpasses den enkelte bedrift basert på egne erfaringer. Dette er viktig for å stå godt rustet hvis en alvorlig ulykke skulle inntreffe.

Håndbok i krise- og beredskapsledelse er utarbeidet i samarbeid med fire medlemsbedrifter og konsulentfirmaet Falck Nutec AS.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: