Bli bussjåfør med støtte fra Lånekassen

Voksne personer som ønsker å bli yrkessjåfør har rett til utdanningsstøtte via Lånekassen. Ordningen gjelder dem som tar grunnutdanning som bussjåfør, lastebil- eller vogntogsjåfør.

Hvert år er det behov for 1000 nye bussjåfører i Norge.

- Bransjen rekrutterer dyktige bussjåfører i hele landet. Vi håper motiverte kandidater kvalifiserer seg til jobb i våre medlemsbedrifter, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Utdanningskrav

Yrkessjåfører trenger førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse for persontransport eller godstransport, såkalt YSK. Det kan gis støtte fra Lånekassen til personer som tar komprimert grunnutdanning, se yrkessjåførforskriften § 9.

Utdanningen tas ved en trafikkskole som er godkjent av Statens vegvesen. Les mer på vegvesen.no

Økonomisk støtte fra Lånekassen

Støtten fra Lånekassen er regulert i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte:

For skoleåret 2023/2024 gis det lån til dokumenterte utdanningskostnader på inntil 119.874 kroner, se forskriftens § 86

Det gis støtte til livsopphold under utdanningen i 5 eller 6 uker, regulert i forskriftens § 72

Andre nyttige lenker fra Lånekassen:

Informasjon om utdanningsstøtten til yrkessjåfører
Informasjon til læresteder som tilbyr yrkessjåførutdanning
Kontakt Lånekassen for å søke om støtte eller for mer informasjon
Tilbud siden august 2018

Hvert år er det behov for 1000 nye bussjåfører i Norge, ifølge rapporten fra Urbanet Analyse AS. Veksten i kollektivtilbudet i byene og at mange sjåfører skal pensjoneres forklarer rekrutteringsbehovet. NHO Transport fikk i 2018 gjennomslag for at bussjåfører får økonomisk utdanningsstøtte via Lånekassen. Ordningen ble innført skoleåret 2018-2019, og ble deretter utvidet til å gjelde godssjåfører. Det første året ble 628 personer tildelt støtte til bussjåførutdanning. 464 av disse var under 40 år.

Les mer om jobben som yrkessjåfør på transport.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: