Dokumenter

142 resultater

Type dokument
Velg område
142 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Innspill til NTP 2025 – 2026: En mer bærekraftig persontransport

  NHO Transport viser til Statens vegvesens grunnlag for NTP «prioritering av økonomiske rammer» av 31. mars 2023 (rettet versjon av 19. april 2023), samt en egen rapport om klima fra alle transportvirksomhetene .

 2. Handlingsplanen for busslærlinger fra 2012 bør oppdateres

  Tilgang på kvalifiserte yrkessjåfører er avgjørende for å ha et godt og trygt kollektivtilbud i hele landet. I 2012 tillot Norge et prøveprosjekt for lærlinger til persontransport under 21 år med basis i EUs yrkessjåførdirektiv. En egen handlingsplan med vilkår for disse lærlingene ble utarbeidet i den forbindelse.

 3. Høringsuttalelse til et helhetlig skattesystem - NOU 2022:20

  Et offentlig utvalg, ledet av Ragnar Torvik, har utredet skatte- og avgiftssystemet i Norge, som faglig grunnlag for å utforme skatte- og avgiftspolitikken.

 4. Høring – forslag om å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

  NHO Transport har besvart høring om endringer i Finansavtaleloven som er ment å klargjøre og styrke forbrukernes rett til kontant betaling. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår blant annet en egen forskriftshjemmel om kontantbetaling for buss og bane.

 5. Pensjonsforhold for yrkessjåfører

  Pensjonsrådgivingsselskapet Gabler har beskrevet yrkessjåførers (bussjåførers) pensjonsrettigheter ved skifte av ansettelsesforhold fra privat til fylkeskommunal arbeidsgiver. Notatet er utarbeidet i oktober 2022.

 6. Anbud i rutebussmarkedet

  Vista Analyse AS har vurdert hvordan anbudskonkurranser virker på produktivitetsutviklingen i rutebussmarkedet. Busselskapene stimuleres stadig til økt effektivitet, innovasjon og omstilling gjennom konkurransene. Rapporten ble utarbeidet for NHO Transport i 2021 og er en oppfølging av en rapport fra Vista Analyse i 2018.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: