Dokumenter

137 resultater

Type dokument
Velg område
137 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsuttalelse til et helhetlig skattesystem - NOU 2022:20

  Et offentlig utvalg, ledet av Ragnar Torvik, har utredet skatte- og avgiftssystemet i Norge, som faglig grunnlag for å utforme skatte- og avgiftspolitikken.

 2. Høring – forslag om å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

  NHO Transport har besvart høring om endringer i Finansavtaleloven som er ment å klargjøre og styrke forbrukernes rett til kontant betaling. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår blant annet en egen forskriftshjemmel om kontantbetaling for buss og bane.

 3. Pensjonsforhold for yrkessjåfører

  Pensjonsrådgivingsselskapet Gabler har beskrevet yrkessjåførers (bussjåførers) pensjonsrettigheter ved skifte av ansettelsesforhold fra privat til fylkeskommunal arbeidsgiver. Notatet er utarbeidet i oktober 2022.

 4. Anbud i rutebussmarkedet

  Vista Analyse AS har vurdert hvordan anbudskonkurranser virker på produktivitetsutviklingen i rutebussmarkedet. Busselskapene stimuleres stadig til økt effektivitet, innovasjon og omstilling gjennom konkurransene. Rapporten ble utarbeidet for NHO Transport i 2021 og er en oppfølging av en rapport fra Vista Analyse i 2018.

 5. Innspill til Totalberedskaps-kommisjonen

  Kommisjonen ønsket innspill fra et bredt spekter avaktører for å få et kunnskapsgrunnlag om status og utfordringer innenfor beredskapsfeltet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: