Dokumenter

Vis filtrering

135 resultater

Type dokument
Velg område
135 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Pensjonsforhold for yrkessjåfører

  Pensjonsrådgivingsselskapet Gabler har beskrevet yrkessjåførers (bussjåførers) pensjonsrettigheter ved skifte av ansettelsesforhold fra privat til fylkeskommunal arbeidsgiver. Notatet er utarbeidet i oktober 2022.

 2. Anbud i rutebussmarkedet

  Vista Analyse AS har vurdert hvordan anbudskonkurranser virker på produktivitetsutviklingen i rutebussmarkedet. Busselskapene stimuleres stadig til økt effektivitet, innovasjon og omstilling gjennom konkurransene. Rapporten ble utarbeidet for NHO Transport i 2021 og er en oppfølging av en rapport fra Vista Analyse i 2018.

 3. Innspill til Totalberedskaps-kommisjonen

  Kommisjonen ønsket innspill fra et bredt spekter avaktører for å få et kunnskapsgrunnlag om status og utfordringer innenfor beredskapsfeltet.

 4. Høring - endret omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikken og innføring av omsetningskrav for ikke-veigående maskiner

  NHO Transport har gitt høringsuttalelse til Miljødirektoratet om hvordan bruken av biodrivstoff skal reguleres. Veibruksavgiften for bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet bør fjernes. Det må opprettes et regnskap og en ordning for å omsette 100%-volumer utenfor omsetningskravet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: