Høringssvar: forslag til nøytrale merverdiavgiftsregler ved leasing mv. av personkjøretøy

Finansdepartementet foreslår endring i reglene for tilbakeføring av merverdiavgift ved omdisponering av personkjøretøy, jf. merverdiavgiftsloven § 9-6.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: