Webinar om viktige endringer i arbeidsmiljøloven

Nyhet

Publisert

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som er ment å styrke de ansattes rett til heltidsstillinger. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2023.

Endringene innebærer blant annet at det er fastsatt en bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og at behovet for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver. Videre skal behovet for deltidsansettelse drøftes med de tillitsvalgte. Deltidsansatte har også fått fortrinnsrett til ekstravakter hos arbeidsgiver, men fortrinnsrettens virkeområde kan begrenses til enheter med minst 30 ansatte etter drøftelser med de tillitsvalgte.

Mer utfyllende informasjon er sendt i et medlemsrundskriv.

NHO Transport inviterer alle medlemmer til et kort webinar om endringene tirsdag 13. desember kl. 08:30 til 09:15. Påmelding skjer via denne lenken innen 12. desember kl. 10:00.


Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: