Nyhetsarkiv

Vis filtrering

551 resultater

Type artikkel
Velg område
551 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Positiv regjeringsplattform

  Det er nå klart at Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet vil danne ny blå-grønn regjering. Sammensetningen vil sannsynligvis være klar fredag 19. januar, men regjeringspartiene kunne allerede 14. januar presentere sin politiske plattform. Denne inneholder mange positive elementer på transportsiden, men kunne vært litt mer konkret på enkelte punkter.

 2. Urimelig garantibeløp

  Ved anbudsutsettelse av drift av Sørlandsbanen forlanger Jernbanedirektoratet samlede garantier fra operatør på hele 800 millioner kroner. NHO Transport frykter at et slikt krav kan redusere antall tilbydere og dermed redusere konkurransen.

 3. Viktig merknad om ekspressbuss

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomité la frem sin budsjettinnstilling 7. desember. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har i denne forbindelse fremmet en viktig merknad om ekspressbusser og kompensasjon for sosiale rabatter.

 4. Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

  Samferdselsdepartementet fikk opprinnelig utsatt fristen for å besvare ESAs innvendinger mot den såkalte antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall taxiløyver til 21.06.17. Departementet understreker at man trenger lengre tid for å vurdere alle forslag til endringer av taxireguleringene.

 5. Styrker basiskompetansen og sjåførrekrutteringen

  Dyktige bussjåfører er viktige for kollektivtrafikken. Det viser seg at en andel av dagens bussjåfører har ulike grader av lese- og skrivevansker. Så langt har kunnskapen om behovet, og tilrettelegging for denne målgruppen, vært mangelfull både i transportbransjen og i andre fagmiljøer.

 6. Fragmentert behandling av fremtidige rammebetingelser for viktig næring

  Delingsøkonomiutvalget kom med sin innstilling 6. februar, og høringsfristen er nå passert. NHO Transport er bekymret for at den politiske behandlingen av fremtidige rammebetingelser for drosjebransjen blir fragmentert. Foreningen er heller ikke helt enig i Delingsøkonomiutvalgets definisjon av begrepet delingsøkonomi.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: