Tilskudd til økt mangfold i arbeidslivet

Publisert

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gir tilskudd til bedrifter for å jobbe med mangfoldstiltak i egen bedrift. Søknadsfristen er 15. 02.2024.

Tilskuddsordningen til økt etnisk mangfold i arbeidslivet skal stimulere til virksomhetsinterne tiltak med formål å:

  • øke bevisstheten om etnisk mangfold som ressurs
  • øke rekruttering av innvandrere i bedriften
  • bedre bruken av innvandreres kompetanse

Søk tilskudd hos IMDi innen 15. februar!

Du kan lese mer om tilskuddet og hvordan du søker her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: