Planen for busslærlinger under 21 år er oppdatert

Publisert

Bildet viser en parkeringsplass med masse ungdommer og en buss

Foto: NHO Transport v/ Jofri Lunde

Busslærlinger skal ha en så god, trygg og systematisk opplæring som mulig, i en representativ arbeidshverdag i persontransporten. EUs yrkessjåførdirektiv og en tilhørende norsk handlingsplan regulerer vilkårene for busslærlinger under 21 år. Statens vegvesen har godkjent en ny plan etter initiativ fra organisasjonene i næringen.

Den nye handlingsplanen gjelder fra 01.07.24.  

- Bussnæringen ønsker flere kvalifiserte bussjåfører via videregående skole. Det er positivt at Statens vegvesen har fulgt opp organisasjonenes forslag til fornyelse av planen i tråd med fornyet læreplan og annen utvikling. Det gis noe større fleksibilitet i opplæringen, men innenfor forsvarlige rammer hvor lærlingens individuelle kompetanse og modenhet vektlegges, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

NHO Transport med flere mener at Statens vegvesen også bør tillate at lærlingene får kjøre dagsturer med turbusser og bestillingstransport. Ifølge Statens vegvesen vil dette medføre behov for forskriftsendring.

Kvalifiserte kandidater har læreplassgaranti.

Les henvendelsen til Statens vegvesen fra NHO Transport, YTF, Fellesforbundet og Sotin fra juni 2023.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: