Lærdom fra vinterens bussutfordringer i Oslo

Publisert

Bildet viser et busstopp dekt av snø

Foto: NHO Transport v/ Eskil J. Sæterlien

"Det er ikke bare Unibuss AS som har røde tall. Utviklingen har gått fra svak til negativ lønnsomhet i bussnæringen. Hvis dette fortsetter, kan flere fylkeskommunale oppdragsgivere oppleve at operatørene må avvikle eller ikke gir tilbud ved nye anbud fordi kontraktene er tapsbringende". Dette skriver næringspolitisk sjef Jofri Lunde og administrerende direktør Jon H. Stordrange i et innlegg i Aftenposten 22. mars.

Bakgrunnen for innlegget er avisens artikler de siste dagene om situasjonen for Unibuss AS.

Det er viktig å lære av vinterens driftsutfordringer på bussiden. I denne forbindelse vises det til Oslo Economics sin analyse av busskontrakter fra 2023, som blant annet trekker frem manglende risikobalanse i kontraktene. En mer forutsigbar kompensasjon for faktisk kostnadsutvikling er også viktig for operatørenes økonomi.

Det understrekes også at majoriteten av innstillingene i januar skyldtes dårlig vintervedlikehold og brøyting. For å unngå dette i fremtiden, må ansvarlige for vintervedlikehold, Ruter og busselskapene i felleskap evaluere vinterens drift og bli enige om tiltak for å unngå tilsvarende problemer i fremtiden.

Les debattinnlegget her eller på Aftenposten.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: