Hovedoppgjøret er i gang

Publisert

Bildet viser tre menn ved siden av hverandre

Foto: Jofri Lunde

Partene knyttet til Bussbransjeavtalen overleverte sine respektive krav foran årets hovedoppgjør den 22. mars. Konkrete forhandlinger starter 17. april.

Hovedoppgjøret i 2024 gjennomføres forbundsvis, noe som tilsier at alle tariffavtaler skal forhandles separat mellom partene på henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. NHO Transports motparter er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet, men Jernbaneforbundet og Fagforbundet deltar også gjennom arbeidsgiversamarbeidet med Spekter.

Forhandlingene vil starte 17. april, og frist for enighet er satt til 19. april. Hvis det ikke blir enighet, vil partene bli innkalt til Riksmekleren. I så tilfelle vil mekling bli avholdt i perioden 3. til 5. mai. Meklingsfristen vil da bli ved midnatt 4. eller 5. mai. Alle datoene er imidlertid avhengige av enighet under meklingen for frontfaget, som for sin del har frist ved midnatt 6. april.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: