Tar felles initiativ for økt sikkerhet

Nyhet

Publisert

Buss interiør

Foto: Jofri Lunde.

Den tragiske bussulykken i Fredrikstad 28. desember viste igjen at det er behov for å øke sikkerheten for sjåfører. Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Jernbaneforbundet, Fagforbundet, Spekter og NHO Transport har på denne bakgrunn tatt to initiativ for å få en raskere innfasing av nytt sikkerhetsutstyr.

De seks organisasjonene hadde et felles møte i Næringslivets Hus 11. januar. Møtet ble innledet med at Havarikommisjonen redegjorde for hva som var deres tilrådninger etter å ha undersøkt tilsvarende ulykker i Stange i 2021 og ved Nafstad i 2017. Havarikommisjonens anbefalinger legger til grunn for Statens vegvesens innstiling om å kreve R-29 i alle nye busser. Dette forslaget er nå til vurdering hos Samferdselsdepartementets politiske ledelse.

Havarikommisjonens gjennomgang ble etterfulgt av en presentasjon av Ruters sikkerhetskrav i sine siste anbud. Ruter krevde at R-29 skulle være obligatorisk, men hadde i tillegg en rekke bør-krav på sikkerhetssiden. Unibuss AS vant disse anbudene og har bestilt busser med både R-29 og med samtlige sikkerhetselementer spesifisert på Ruters "bør-liste".

De seks organisasjonen ble på denne bakgrunn enige om å gjøre to ting:

- Sende et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for å be om et snarlig møte for å diskutere hva som kan gjøres for å styrke arbeidet for å øke sikkerheten for bussjåfører. Kravet om R-29 er foreslått innført fra og med 1. juni 2024, og de seks organisasjonene vil gjerne ha fremskyndet denne datoen. I tillegg er det ønskelig å diskutere hva som kan gjøres for å få utviklet gode, internasjonale krav til sikkerhet.

- Sende et felles notat til alle fylkeskommunale oppdragsgivere, hvor det blir påpekt at krav om R-29 bør inngå i alle fremtidige anbud siden dette vil gjelde ved alle nyregistreringer av busser for løyvepliktig trafikk etter ikrafttredelse. Dette skyldes at nye busser knyttet til nye anbud sannsynligvis ikke vil bli levert før andre halvår 2024 siden anbudsprosessen tar tid. I tillegg er det lang leveringstid på nye busser. Organisasjonene ber også om at alt sikkerhetsutstyr spesifisert i Ruters siste anbud inngår som "skal krav" ved fremtidige anbudsprosesser.

I notatet til oppdragsgiverne blir det også understreket at organisasjonene ikke vil at det skal konkurreres på sikkerhet ved fremtidige anbud. Dermed må alle sikkerhelementer inngå som "skal krav" og ikke "bør krav", sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les brevet til samferdselsministeren her

Les notat til oppdragsgiverne her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: