Regjeringen vil skjerpe miljøkravene i offentlige anbud

Publisert

Bilde av tre mot himmel

Foto: Jofri Lunde.

Næringsdepartementet foreslår at bruken av miljøkrav forskriftsfestes for å sikre at offentlige anskaffelser bidrar til grønn omstilling i samfunnet. NHO Transport støtter målet, men mener at reglene bør ivareta en viss form for fleksibilitet til å vurdere miljø- og klimaeffekter ut fra den enkelte næring og forutsetninger i den konkrete anskaffelsen.

Departementet har foreslått tre tilnærminger til reguleringen av miljøkrav:

  1. Krav til alltid å vekte miljø med minst 30 prosent
  2. Vekting av miljøkriterier ved ikke uvesentlig miljøbelastning
  3. Kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn

NHO Transport fremhever i sitt høringssvar at oppdragsgiver må ha god kunnskap om hvordan miljøkrav påvirker anskaffelsen og utforme konkurransegrunnlaget deretter. Alternativ tre gir best utgangspunkt for regulering.

Miljøkravene må ses i en sammenheng. Manglende oppmerksomhet knyttet til utforming av øvrige konkurransefaktorer og minstekrav vil være lite samfunnsøkonomisk dersom dette ikke blir gjort grundig.

- Gitt at oppdragsgiverne har rammevilkår og markedet kan levere, er det mulig å realisere høye miljøambisjoner uten detaljregulering i anskaffelsesregelverket. Det har anbud innen kollektivtrafikken vist, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Hun påpeker at offentlige anskaffelser er et egnet virkemiddel for å realisere miljømål og innovasjon innenfor kollektivtrafikken.

Les NHO Transports høringssvar.

Les Næringsdepartementets grunnlag for høringen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: