Midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Publisert

Ekstremværet Hans har medført at mange veier er stengt og en del toglinjer er ute av drift. For å lette på situasjonen, har Statens Vegvesen gitt midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelser for førere som "utfører nasjonal og internasjonal veitransport av gods og personer, og som påvirkes av den ekstraordinære værsituasjonen i Sør-Norge og forsinkelsene dette medfører".

Unntaket gjelder til og med 20.08.23 og medfører følgende:

  • Den daglige kjøretid skal ikke overstige 10 timer (opprinnelige 9 timer). Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer (opprinnelig 56 timer)
  • Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer (opprinnelig 90 timer)
  • Sammenhengende kjøretid på inntil 5 timer før gjennomføring av godkjent pause (opprinnelig 4,5 timer)
  • En fører kan ha et ubegrenset antall reduserte døgnhviler mellom to ukehviler (opprinnelig begrenset til tre).

Les brev fra Statens Vegvesen her

Les midlertid forskrift her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: