Fylkeskommunene bør få mer midler til kollektivtrafikken

Publisert

Buss i bybildet

Foto: Jofri Lunde.

Det fylkeskommunale kollektivtilbudet bør vektes høyere i fordelingsnøkkelen ved overføring av midler fra stat til fylkeskommunene. Økte midler er nødvendige for at Norge skal innfri fastsatte transport-, klima- og miljøforpliktelser via redusert bilbruk. Dette er NHO Transports hovedpoeng i vurderingen av nytt inntektsfordelingssystem for fylkeskommunene.

NHO Transport har levert et høringssvar til et forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene, som et ekspertutvalg har utarbeidet. Et nytt system skal eventuelt gjelde fra og med 2024.

- Fylkeskommunene har ikke skattleggingsrett og er dermed avhengige av overføringer fra staten. Samtidig er de lovpålagt å tilby videregående opplæring og gratis skoleskyss. Disse tjenestene må dermed prioriteres høyest når fylkeskommunale budsjetter skal vedtas, noe som går ut over midler til den ordinære og "åpne" kollektivtrafikken. Vi mener dermed at kollektivtrafikken må få en høyere vekting i fremtidige fordelingsnøkler, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.  

Manglende regulering av den kommunale deflatoren i forhold til reell kostnadsutvikling blir også berørt i foreningens høringssvar. Deflatoren bør i større grad ta utgangspunkt i reell kostnadsutvikling for de enkelte innsatsfaktorer, noe som eksempelvis ville medført at fylkeskommunene i større grad ble kompensert for dagens høye energipriser.

- Ekspertutvalget foreslo også at kostnadsnøkkelen for buss og båt skulle slås sammen, noe vi har frarådet siden kostnadsstrukturene og -driverne er forskjellige for de to driftstypene. Det foreslås også to ulike kriterier for fremtidig kostnadsnøkkel, og vi har anbefalt at det alternativet med størst vektig på byområder legges til grunn siden dette vil gi størst effekt og nytte i form av flere reisende, avslutter Stordrange.

Les høringssvaret her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: