SV vil gi mer til kollektivtransporten

Nyhet

Publisert

SV presenterte i dag sitt alternative statsbudsjett. Partiet vil blant annet avsette 500 millioner for å unngå rutekutt og skape et bedre kollektivtilbud. SV skal nå forhandle med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om et endelig budsjettutkast.

Det er totalt avsatt 1.976 millioner til den fylkeskommunale kollektivtrafikken i SVs alternative budsjett. Summen er splittet på en rekke underposter slik at beløpene må ansees som øremerket til spesifiserte kollektivformål.

I tillegg til avsetningen på 500 millioner for å unngå rutekutt og skape et bedre kollektivtilbud, vil partiet øke statens bidrag til større kollektivprosjekt i byene til 80 prosent. Dette vil koste 601 millioner i 2023. I tillegg vil SV bruke 300 millioner til å bedre kollektivtilbudet i de mellomstore byene, og partiet vil senke billettprisene med totalt 275 millioner. 300 av de totale 1.976 millionene er avsatt til lav- og nullutslippsbåter og -ferger.

- NHO Transport, NHO Sjøfart og Kollektivtrafikkforeningen har jobbet sammen for å få ekstra midler til kollektivtrafikken i statsbudsjettet for 2023, ikke minst for å kompensere en kraftig økning i energiprisene. Det er dermed veldig positivt at SV har prioritert kollektivtrafikken i sitt alternative budsjett og avsatt nesten to milliarder til denne sektoren. Men, vi kunne nok ønske at en større andel av beløpet i dagens situasjon var avsatt til rene driftsformål fremfor investeringer, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Regjeringspartiene har ikke flertall på Stortinget og må støtte seg på SV for å få flertall. Partiene vil dermed allerede i neste uke starte forhandlingene om et endelig budsjettutkast. Dette skal så etter planen vedtas av Stortinget 01.12.22.

- Vi håper virkelig at SV prioriterer kollektivtrafikken under harde forhandlinger med regjeringspartiene. Hvis det ikke kommer midler i det endelige budsjettet, frykter vi omfattende rutekutt. Det er en svært dårlig løsning når de reisende er på vei tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Les SVs alternative budsjett her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: