Strengere krav til drosjenæringen fra nyttår

Publisert

Fra 1. januar 2023 skjerpes kravene til løyvehavere i drosjenæringen. Det blir igjen krav om bankgaranti og taklampe. Kjøretøyene skal være registrert som drosje i Kjøretøyregisteret og godkjent taksameter må dokumenteres. Løyvemyndigheten får hjemmel til å gi dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer.

Målet om en tryggere og mer seriøs næring er bakgrunnen for at drosjeregelverket nå endres. Forslagene til endringer var på høring på forsommeren. Det er også foreslått kompetansekrav for løyvehaver, og Samferdselsdepartementet forbereder nødvendige lovendringer på dette punktet.

Regjeringen satte i 2022 ned et offentlig utvalg som skal se på drosjenæringen i et helhetlig perspektiv. Drosjeutvalget, hvor NHO Transport er representert, skal levere en NOU senest i september 2023.

Les Samferdselsdepartementets utfyllende informasjon om endringene i regelverket.

Les om Drosjeutvalget.

Se også nytt rundskriv om garantisum for drosjeløyver.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: