Nytt rundskriv om garantisum for drosjeløyver

Nyhet

Publisert

Foto: Eskil J. Sæterlien

Som følge av forskriftsendringer om garantisum for drosjer som trer i kraft 1. januar 2023, har Samferdselsdepartementet sendt ut nytt rundskriv.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv om garantisum for løyve som ble sendt ut 28.10.2022.

Garantisum for drosjer

Etter endring i yrkestransportforskriften § 7 som trer i kraft 1. januar 2023 skal søker ved søknad om drosjeløyve legge fram en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarene 5000 euro for det første løyvet. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 2500 euro for hvert løyve.

I perioden 1. januar til 31. desember 2023 er garantisummen etter avrunding satt til 53 000 kr for det første løyvet og 26 000 kr for påfølgende løyver.

For løyvehavere som har fått tildelt drosjeløyve før 1. januar 2023 gjelder kravene i yrkestransportforskriften § 7 fjerde ledd (garanti for drosjer) fra 1. januar 2024.

Les rundskrivet fra Samferdselsdepartementet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: