SSB: Flere reiser kollektivt igjen

Publisert

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

147 millioner reiser med buss, båt og bane ble gjennomført i siste kvartal i 2021, en økning på 30 millioner reiser fra 3. kvartal. Antall bussreiser økte mest i perioden. Det var 22 prosent flere kollektivreisende i 4. kvartal 2019 enn i 2021.

Statistisk sentralbyrå har publisert tall for kollektivreiser og billettinntekter for 4. kvartal i fjor. Veksten i antall kollektivreisende er positiv for alle transportformer bortsett fra båt. Det var over 20 millioner flere reiser med buss enn i forrige kvartal.

Fortsatt er det få kollektivreisende sammenlignet med før pandemien. Nye nasjonale og lokale smitteverntiltak for å håndtere virusvarianten omikron er byråets hovedforklaring på utviklingen.

Billettinntektene i siste kvartal 2021 var på 2,8 milliarder kroner, en økning på 15 prosent fra forrige kvartal. Sammenlignet med samme kvartal i 2019 så er det 27 prosent lavere inntekter enn før koronatiltakene.

Les SSBs informasjon om kollektivtransport her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: