Kollektivtrafikkens konkurransekraft bør styrkes etter pandemien

Nyhet

Publisert

Høye kollektivandeler vil redusere samfunnets investeringsbehov i infrastruktur samt køer, støy, støv, utslipp og ulykker fra persontransporten i byene. Derfor bør kollektive reiser være grunnlaget for "den nye normalen" etter pandemien. Det hevdet NHO Transport i et innspillsmøte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård 28.02.22.

Flere har valgt å bruke bil i byområdene under pandemien og disse transportvanene ser ut til å fortsette. Samtidig forventes et redusert mobilitetsbehov som følge av en mer digital hverdag.

Med dette utgangspunktet inviterte Samferdselsdepartementet til diskusjon om den nye normalen for kollektivtransporten og aktuelle virkemidler for å nå blant annet nullvekstmålet. KS, Kollektivtrafikkforeningen, Spekter, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet deltok på møtet, i tillegg til NHO Transport.

- Kort sagt må det jobbes systematisk og aktivt for å innfri nullvekstmålet. Da må kollektivtilbudet være effektivt, relevant og attraktivt, mens alle bilister må ta sin andel av kostnadene ved å bruke bil i byene. På møtet kom det sterke signaler om at fylkeskommunene ønsker å gå over til mer bestillingskjøring til erstatning for rutetilbudet både i byer og distrikter. De jobber også for å samordne ulike transporttilbud i offentlig regi, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Foreningens konkrete innspill ble formidlet gjennom en presentasjon.

- Nullsats merverdiavgift på billettprodukter er et av forslagene til virkemiddel. Det er et paradoks at kollektivreisende må betale 12 prosent merverdiavgift, mens elbilister slipper denne avgiften. Foreningen ba Samferdselsdepartementet følge nøye med på driftsfinansieringen slik at det totale kollektivtilbudet ikke blir forringet, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

NHO Transports innspill omfattet fylkeskommunalt tilbud, ekspressbussruter og turbussenes beredskap ved trafikale avvik.

Samferdselsministeren vil trolig følge opp arbeidet med en ny normal for kollektivtransporten gjennom en arbeidsgruppe.

Les ny sak på transport.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: