Arbeidsgruppe for å ta tilbake tidligere kollektivandeler

Nyhet

Publisert

Foto: Jofri Lunde.

Samferdselsdepartementet har besluttet å etablere en arbeidsgruppe for å gi svar på hva som kan gjøres for å reetablere tidligere kollektivandeler etter at alle covid-19-relaterte restriksjoner er opphevet. Arbeidsgruppen skal levere sine innspill allerede 8. april 2022.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og statssekretær Mette Gundersen avholdt et møte 28. februar om utfordringene innen kollektivsektoren etter pandemien. På dette møtet ble det blant annet fremmet forslag om å etablere en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, og departementet har nå utformet et forslag til mandat for en slik gruppe.

Arbeidet skal samordnes av Statens vegvesen og bestå av representanter fra KS, Kollektivtrafikkforeningen, Spekter, Jernbanedirektoratet og NHO Transport. I forbindelse med Stortingets behandling av siste "krisepakke" ble det fattet et omfattende verbalvedtak, som i hovedsak medfører at regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett skal legge frem en plan for hvordan tidligere kollektivandeler kan reetableres og helst økes. Den korte fristen for utvalgets arbeid skyldes dermed at departementet ønsker å bruke innspillene i forslag til Revidert nasjonalbudsjett, som skal legges frem for Stortinget i første halvdel av mai.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: