Kollektivtrafikken bør få tilgang til bærekraftig biodrivstoff

Nyhet

Publisert

NHO Transport mener myndighetene må legge til rette for et rammeverk som utnytter potensialet for dokumenterte utslippskutt i transportsektoren. I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet foreslår foreningen flere endringer i biodrivstoffpolitikken.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk og innføring av nytt omsetningskrav for biodrivstoff til anleggsmaskiner. Endringene er foreslått å gjelde fra 1. juli 2022.

NHO Transport støtter i høringsuttalelsen flere av forslagene, men er likevel kritisk til reguleringen av flytende biodrivstoff til næringstransporten. 

- Det er fundamentalt feil å legge en begrensing på mulighetene til å redusere klimagassutslippene med økt bruk av bærekraftig biodrivstoff, slik dagens omsetningsordning for veitrafikk gjør. Dessuten har avgiftsøkningen i 2020 medført betydelig redusert bruk av biodrivstoff i kollektivtrafikken, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

NHO Transport mener at omsetningskravet må fungere som et gulv, ikke et tak. Det må opprettes et regnskap og en ordning for å omsette 100%-volumer utenfor omsetningskravet, og denne bruken av avansert biodrivstoff må få full klimaeffekt nasjonalt.

- Ved innføring av et eget regnskap for 100% biodrivstoff-produkter, må drivstoffmatrisen som veileder offentlige innkjøpere endres. Biodrivstoff og biogass for tunge kjøretøyer bør likestilles i denne matrisen.  Veibruksavgiften bør dessuten fjernes for bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet, slik regjeringen og SV ble enige om i Statsbudsjettet for 2022, sier Lunde.

Les NHO Transports høringsuttalelse.

Les grunnlaget for høringen og alle uttalelsene til Miljødirektoratet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: