Enighet om Bussbransjeavtalen

Publisert

Foto: NHO Transport.

Meklingen i forbindelse med revisjon av Bussbransjeavtalen ble avsluttet 07.05.22 etter at meklingen hadde vart i nesten 10 timer på overtid. Resultatet er nå sendt til uravstemning blant arbeidstakerne. Fristen for uravstemningen er satt til 08.06.22. Nye betingelser trer ikke i kraft før de har fått nødvendig flertall i uravstemningen.

Det ble under meklingen enighet om et generelt tillegg på kroner fire per 01.04.22 og et normallønnstillegg på kroner 4,50 per 01.07.22. I tillegg ble det avtalt et reguleringstillegg på kroner 4,50 per 01.04.23, noe som er i tråd med Bussbransjeavtalen § 5.5.1.4. På grunn av dagens store usikkerhet er det åpnet for mulige forhandlinger hvis avviket mellom "buss" og arbeidslivet for øvrig overstiger en viss prosentsats i april neste år.

Det ble gitt et ekstra fagbrevtillegg på kroner tre per 01.04.22. Minstelønnssatsene ble også økt fra og med 01.04.22, og matpengesatsen ble fastsatt til koner 96.

- Vi er glade for at partene ble enige til slutt slik at vi fortsatt kan transportere våre passasjerer til og fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter på en trygg og miljøvennlig måte. Vi er også fornøyd med at oppgjøret ble innenfor de økonomiske rammer fra frontfaget, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det ble også gjort en del tekniske endringer. Det ble enighet om et eget bilag med angivelse av hva sikkerhetssjekken skal inneholde, og reglene om kompensasjon ved forsinkelser etter endt arbeidstid ble endret. I stedet for at det betales en halv times overtid ved 10 minutters forsinkelser eller mer, skal det nå ytes overtid minutt for minutt etter at fire minutter er passert. Det ble også etablert egne regler for arbeidstidsplanlegging, og arbeidsgiver skal fra og med 01.11.22 forskuttere sykepenger.

- For arbeidsgiversiden har det vært viktig å få etablert egne regler for såkalt bestillingskjøring. Medlemsbedriftene vil dermed bli konkurransedyktig innenfor et voksende segment innen persontransport. Samtidig vil disse endringene gjøre det enklere å etablere hele og fulle stillinger, noe både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har vært opptatt av. I tillegg er det åpnet for å over- og underoppfylle turnuser på visse betingelser, sier Stordrange.

Medlemsbedriftene vil motta et eget sirkulære med mer detaljert beskrivelse av nye betingelser. I tillegg inviteres medlemsbedriftene til et eget orienteringsmøte via teams 11.05.22 klokken 09.00.

Les møtebok og protokoll her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: