Lanserer e-guide for transportbestilling

Digitaliserte e-guider gjør det enklere å velge seriøse transportaktører. Foto: Arbeidstilsynet.

Hvis du skal bestille transport, er det ditt ansvar å passe på at regelverket blir fulgt. Nye e-guider for transportbestilling loser deg enkelt gjennom alt du trenger å vite når du bestiller transporttjenester. Guidene er utarbeidet og utgitt av Treparts bransjeprogram for transport, som er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene.

– Du er ansvarlig for å følge regelverket når du bestiller transport. Dette gjelder både for store profesjonelle transportkjøpere og for deg som skal bestille en turbuss for foreningen din. Ved å velge seriøse leverandører tar du et sikrere valg for alle parter og kan være tryggere på at både sjåfør, gods og passasjerer kommer trygt fram til avtalt tid. Dette får du hjelp til av e-guidene, sier Morten Lien, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet og leder for treparts bransjeprogram for transport. 

Nye e-guider hjelper deg

E-guidene ligger på altinn.no  og hjelper deg med å enkelt finne ut hvilke regler du må forholde deg til og hvordan du kan løse transportoppdraget best mulig.

– Det er litt forskjellig hva du må tenke på om du bestiller transport av gods eller personer. Det er derfor én guide for bestilling av gods, og én for bestilling av persontransport, sier Lien.

Begge guidene er også tilpasset både offentlige og private bestillinger.
Guidene er utarbeidet og utgitt av Treparts bransjeprogram for transport, som er et samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene.

En utsatt bransje

Transportbransjen er en utsatt bransje der flere arbeidstakere opplever å ikke ha en trygg og anstendig arbeidsplass. Når det svikter på seriøsiteten, kan det også få konsekvenser for trafikksikkerheten.

 

Fakta om treparts bransjeprogram transport: 
  • Treparts bransjeprogram transport er ett av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og ledes av Arbeidstilsynet.
  • Deltakere i bransjeprogrammet er Arbeidstilsynet, Statens vegvesen, Fellesforbundet, NNN, Fagforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norges Lastebileierforbund, Virke, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, NHO Reiseliv og Spekter. Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Samferdselsdepartementet deltar som observatører.
  • Hensikten er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til å ta fatt i felles erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i transportbransjen og bidra til bedre resultater enn det myndighetene og partene oppnår hver for seg.
  • Det finnes også treparts bransjeprogram for uteliv, renhold og bilbransjen.

 

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: