Ber om forutsigbarhet for kollektivtrafikken

Publisert

Foto. Jon Arne Foss.

Stortinget skal allerede inneværende uke behandle Stortingsproposisjon 51-S, som omhandler endringer i statsbudsjettet i forbindelse med nye kompensasjonsordninger knyttet til smittevernrestriksjonene av 14.12.21. Aktørene innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken ber i denne forbindelse om at Stortinget vedtar en merknad om fremtidig finansiering.

Stortingsproposisjon 51-S ble lagt frem 14.01.22, og transport.no kunne da melde at regjeringen foreslo å øke midlene til kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter med 600 millioner. I tillegg var det avsatt 50 millioner i kompensasjon til ekspressbussene.

- Det er antatt at 600 millioner i tillegg til midler gitt i statsbudsjettet for 2022 vil være tilstrekkelig til å dekke billettinntektstapet frem til 31.03.22. Det er så uklart hva som skjer etter første kvartal, og igjen er næringen preget av stor grad av usikkerhet når det kommer til fremtidig finansiering. Under hele pandemien har sektoren overlevd fra krisepakke til krisepakke, noe som gjør det vanskelig med langsiktig planlegging og å fatte optimale beslutninger, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiversiden og oppdragsgiverne i fellesskap har sendt et notat til Stortingets finanskomite, hvor de ber om at kollektivsektoren kompenseres for tapte billettinntekter så lenge pandemien varer. I tillegg må næringen få støtte til nødvendig omstilling når de ulike restriksjoner kan oppheves.

I notatet ber aktørene konkret om at Stortinget vedtar følgende merknad til Stortingsproposisjon 51-S:

"For at Norge skal nå klimamålene, ivareta miljøhensyn og øke fremkommeligheten for nyttetransport, er det svært viktig at kollektivtrafikken i og etter pandemien kan bidra til dette. Kollektivtrafikken vil bli kompensert for tapte billettinntekter gjennom resten av pandemien og gis mulighet til omstilling etter pandemien for å bidra til fremtidige klima- og samfunnsmål."

Les notatet til Finanskomiteen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: