Årets bussbeltekampanje er i gang

Publisert

"Belte i buss" er en del av de nasjonale trafikksikkerhetskampanjene til Statens vegvesen. I år er kampanjen tilbake i sin opprinnelige form. Kampanjen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, NHO Transport, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

Kampanjen er et av tiltakakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025. Målet er øke beltebruk i buss gjennom å bedre trafikantenes holdninger og øke kunnskapen rundt viktigheten av beltebruk i buss. Det vil også gjennomføres nasjonale kontroller av beltebruk i buss i uke 36.

Det sies at bilbeltet er den beste og billigste livsforsikringen man kan ha når man kjører bil. Dette gjelder også for belte i buss og derfor er denne kampanjen med særskilt fokus på buss så viktig, sier Næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Eskil Johnsrud Sæterlien.

Vi er glade for å kunne samarbeide med vegvesenet om å øke bussbeltebruken. Den ulykkessommeren vi nettopp har lagt bak oss viser viktigheten av å fortsette innsatsen for økt trafikksikkerhet. Vi kan ikke bygge oss til null drepte og hardt skadde i veitrafikken, men vi kan jobbe for at trafikantene tar gode valg når de ferdes i trafikken, sier Sæterlien.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: