Pensjon fra første krone

Pensjon fra første krone har vært diskutert lenge, og det er nå en ny utvikling i saken.

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har blitt enige om å innføre innbetaling til arbeidstakernes pensjon fra første tjente krone. Endringen trer ikke i kraft før i 2023, og det er ikke klarlagt hvilke regler som skal gjelde.

Ifølge lov om obligatorisk tjenestepensjon skal arbeidsgiver innbetale minimum to prosent av ansattes lønn over 1G. G står for grunnbeløpet i Folketrygden, som i dag er på kroner 101.351. Det skal benyttes samme prosentsats for all lønn mellom en og 7,1 G. Det skal også brukes ens prosentsats for lønn mellom 7,1 og 12 G.

- Pensjon fra første krone har vært diskutert lenge. Dette var blant annet et tema under det samordnede hovedoppgjøret i 2018. Da stod NHO imot fordi man ikke ønsket å gjøre pensjon til et tariffspørsmål og dermed til et tema i fremtidige lønnsoppgjør. Dessuten ønsket ikke NHO at det kun skulle gjelde tariffbundne bedrifter, noe som kunne gi en konkurransevridende effekt, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at de rød-grønne partiene har lovet å innføre pensjon fra første krone hvis de får flertall etter stortingvalget til høsten. Ved å love innføring fra 2023 har de borgerlige partiene fratatt de rød-grønne en god valgkampsak.

- Tidspunktet er likevel litt overraskende siden myndighetene har hatt et eget utvalg til å utrede spørsmålet. NHO var representert i dette utvalget, som fremmet sin innstilling i desember. Høringsfristen går ikke ut før i mars måned. NHO og landsforeningene vil arbeide for at endringen blir kostnadsnøytral for bedriften, noe som eksempelvis kan gjøres ved å senke dagens prosentsats eller redusere arbeidsgiveravgiften, sier Stordrange.

Ifølge Bussbransjeavtalen skal arbeidsgiverne på rutebussdelen innbetale fem prosent til pensjon fra første G. Skal man også innbetale fem prosent fra første krone, vil dette koste arbeidsgiverne over 60 millioner ekstra i året totalt sett.   

- NHO Transport vil på denne bakgrunn jobbe for at man lovmessig innfører et nytt knekkpunkt på en G. I så tilfelle vil man kunne begrense innbetalingen knyttet til første G til to prosent og opprettholde fem prosent på overskytende beløp, avslutter Stordrange.

Les mer her på NHO sine nettsider her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: