Ny Pilot-T utlysning

Nyhet

Publisert

Nye mobilitetsløsninger skal utvikles og/eller testes på norske forhold og bidra til at vi kan ta ny teknologi raskere i bruk. Søknadsfristen for bedrifter som ønsker midler fra innovasjonssatsningen Pilot-T er 15.09.21.

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk. Det kan gjøres gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Både persontransport og godstransport er omfattet av utlysningen. Søkt beløp er begrenset til minimum 2 millioner kroner eller maksimum 16 millioner kroner, for en prosjektperiode på mellom ett og tre år.

Ordningen administreres av Innovasjon Norge og Forskningsrådet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Les mer om Pilot T og praktisk informasjon om søknadsprosess på innovasjonnorge.no eller på forskningsradet.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: