Mye positivt i ny regjeringsplattform

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

De nye regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, la frem sin politiske plattform i ettermiddag. Denne er på 86 sider og skal være førende for den nye regjeringens politikk i kommende stortingsperiode.

Plattformen har en bred omtale av alle politiske spørsmål. Den har dermed et eget kapittel om transport, som har overskriften "Grønne veivalg som binder landet sammen".

- Det er gledelig at partene klart uttrykker at de vil "legge til rette for at ekspressbusser skal spille en viktig rolle i kollektivtilbudet". Det kommer også tydelig frem at man vil "bekjempe sosial dumping i transportsektoren", sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.   

Økt satsing på kollektivtransport i hele landet og dermed både i byene og distriktene utgjør også et viktig punkt i plattformen. Blant annet vil ny regjering at Staten skal dekke 70 prosent av kostnadene ved utbygging av større kollektivprosjekter i og rundt de større byene. I dag dekkes 66 prosent. Man vil på den annen side også utrede modeller for kollektivtrafikk i områder med spredt bosetting, og et nasjonalt ungdomskort for kollektivtrafikk skal utredes.

- Regjeringen er tydelig på at EUs klimapolitikk og nullvekstmålet i byene står fast. All bynær busstrafikk skal gå på fossilfrie løsninger. Det legges samtidig stor vekt på økt bruk av biodrivstoff, og man vil blant annet bruke avgiftssystemet til å stimulere til økt biodrivstoff. Dette er en spennende tanke og åpner for mange muligheter for busstrafikk over lengre avstander. I tillegg åpnes det for et næringslivets CO2-fond, noe NHO og landsforeningene har kjempet for lenge, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Plattformen er imidlertid mest konkret med hensyn til drosjenæringen, hvor man vil "stoppe frislippet". Nye regjeringspartier vil invitere drosjenæringen til en gjennomgang av næringens rolle som en del av det nasjonale kollektivtilbudet. Samtidig er partene ganske klare på at fylkeskommunal antallsregulering og krav om tilknytningsplikt skal gjeninnføres. Det samme gjelder driveplikt og bruk av taksameter eller annen utrustning med tilsvarende funksjonalitet.

Les aktuelle punkter om kollektivtrafikken i regjeringsplattformen her (NHO Transports utdrag).

Les Hurdalsplattformen 2021 – 2025.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: