Må sikres bedre rammebetingelser

Nyhet, Næringspolitikk, Ekspressbuss

Publisert

NHO Transport har sendt et notat til Stortingets finanskomite hvor de ber om bedrede rammebetingelser for ekspressbussene. Foto: NHO Transport

Ekspressbussene må sikres bedre fremkommelighet både på ordinært veinett og inn til bysentra. De må også få likeverdig tilgang til kollektivterminaler og knutepunkter. I tillegg må fylkeskommunene betrakte ekspressbussene som et viktig supplement og ikke som en konkurrent.

Dette skriver NHO Transport i et eget notat til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Det blir også presisert at flybussene må sikres god og rimeligere tilgang til flyplassterminalene.

- Notatet er en oppfølging av høringsmøte i transportkomiteen 12.04.21 om ny Nasjonal transportplan. Vi understreket da at ekspressbussene kun var nevnt i en setning i en omfattende samferdselsplan på 260 sider. Det ble da reist spørsmål om hva som burde ha stått om ekspressbussene i planen, noe det var kort tid å svare på. Vi har dermed valgt å ettersende et mer fyldighetsgjørende notat, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Notatet beskriver også ekspress- og flybussenes samfunnsmessige betydning. Utfordringene under covid-19-pandemien er også omtalt, og betydningen av at ekspressbussnæringen har fått en egen tilskuddsordning for de myndighetspålagte begrensingene. Ordningen har en tilskuddsramme på 100 millioner i 2020 og tilsvarende ramme i år.

- Men, all støtte vil bli avviklet når dagens reiserestriksjoner blir opphevet, og aktørene må igjen basere driften på billettinntekter. For at både ekspress- og flybussvirksomhetene skal klare dette, må de generelle rammebetingelsene forbedres. Det er blant annet estimert at aktørene totalt sett betaler rundt 70 millioner i året bare i terminalavgifter, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Les notatet til Transportkomiteen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: