Kompensasjonsordninger for næringslivet

Publisert

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum informerte om hvilke økonomiske tiltak regjeringen jobber med på pressekonferansen 14.12.21. En krisepakke skal behandles av Stortinget i januar.

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å begrense koronasmitten fra og med 15.12.21. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum orienterte i dag om hvilke støtteordninger som planlegges for næringslivet.

Samfunnskritisk kollektivtransport
Reiseaktiviteten i samfunnet blir redusert som følge av de nasjonale tiltakene for hjemmekontor og begrensinger for arrangementer med mer.

- Regjeringen lovet at fylkeskommunene skulle få dekket tapte billettinntekter frem til utgangen av mars. Det er vel og bra, men regjeringen hadde tydeligvis tenkt å bruke midler allerede bevilget til omstilling av kollektivtrafikken. Her må det friske penger til slik at næringen fortsatt har midler til omstilling når covid-19-tiltakene avvikles og nye reisemønstre avdekkes, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Tilskuddsordningen til kommersielle ekspressbussruter som følge av covid-19 skal også gjeninnføres. Samferdselsdepartementet jobber med å avklare fra hvilken dato ordningen skal gjelde, søknadsfrister og andre tilpasninger i forskriften.

- NHO Transport hadde et positivt møte med statssekretær Mette Gundersen i Samferdselsdepartementet 09.12.21 om situasjonen for ekspressbusser, flybusser og turbusser. Foreningen ga også innspill på klima- og transportpolitikken. Kollektivtransporten taper markedsandeler i et fallende marked, og desto viktigere er det å påvirke utviklingen i ønsket retning, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Generelle økonomiske ordninger
Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges til og med januar 2022 med enkelte justeringer. Dette inkluderer blant annet begrensninger på utbytte, samt krav om at bedrifter som går med overskudd i 2021 skal tilbakebetale støtten.

Regjeringen har varslet at den vil innføre en lønnsstøtteordning. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum skisserte på pressekonferansen at detaljene ville bli klare i løpet av denne uka.

- Det er sterkt beklagelig at arbeidsgivere fremdeles må betale fem dager av sykefraværsperioden gitt dagens situasjon med et ekstraordinært sykefravær. Dette rammer vår næring hardt økonomisk, sier Stordrange.

Lånegarantiordningen gjeninnføres også. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av krisen.

Les NHOs vurderinger av de økonomiske tiltakene regjeringen presenterte 14.12.

Regjeringen vil legge frem en stortingsproposisjon med krisetiltak i januar 2022. Tiltakene for neste år er dermed avhengig av et flertall på Stortinget.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: