Klimaseminar om utslippsfri busstrafikk i Oslo

Publisert

Byrådet i Oslo har ambisjoner om en utslippsfri busstrafikk i Oslo om få år. Tirsdag 15 juni avholdt de informasjonsmøte om nettopp dette med næringen.

Tirsdag 15. juni avholdt Oslo kommune ved Klimaetaten informasjonsmøte med næringen om overgangen til utslippsfri busstrafikk i Oslo. Fokus for dagen var busser som ikke kjører i offentlige anbud gjennom administrasjonsselskapet Ruter, altså fly, ekspress og turbuss.

Klimaetaten hadde altså invitert busselskaper til informasjonsmøte om byrådets planer for en utslippsfri busstrafikk i Oslo, som kommunen har planer om å nå i senest 2030. Representanter fra kommunen orineterte innledningsvis om byrådets klimamål, før konkrete tiltak ble diskutert. Kommunen nevnte både planer om etablering av offentlig ladeinnfrastruktur, miljødifferensiering i bomringen, og innføring av en nullutslippssone som tiltak det var aktuelle å innføre. For sistnevnte ble det varslet at det kunne etableres en nullutslippssone i god tid før 2030, der bare elektrisk, hydrogen og biogass kjøretøy kunne få tilgang. Dette vil i første omgang gjelde innenfor Ring 1, før man på sikt ønsker å utvide til Ring 2. 

Presiserte bransjens behov

På seminaret holdt også NHO Transport innlegg, hvor det ble fremhevet at bransjen hadde behov for blant annet dedikert ladeinnfrastruktur, gode økonomiske støtteordninger, økt grad av standardisert ladeinnfrastruktur mot personbil og gods, i tillegg til forutsigbarhet og overgangsordninger i forbindelse med kommende tiltak. 

Foreningen bemerket også at turbuss i dag er en av de mest miljøvennlige transportformene som i dag eksisterer i reiselivet, i tillegg til at det var viktig med håndheving av eventuelle nye miljøkrav sett oppmot det betydelige antallet utenlandske busser som besøker Oslo i løpet av en normalsesong. 

Dialogmøter med bransjen

Gledelig var det også at Oslo kommune hadde satt av tid til en til en møter med enkeltaktører i etterkant av seminaret, for å diskutere bransjens behov og veien mot nullutslippsløsninger. NHO Transport vil også sammenfatte et dokument som oppsumerer bransjens behov og forventninger til kommunen for å tilfredsstille miljø- og klimakravene som vil komme i årene fremover.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: