Høring om Mobiltetspakken

Nyhet

Publisert

Bestemmelser i EUs Mobilitetspakker skal innføres i norsk rett, og Statens vegvesen har på vegne av Samferdselsdepartementet sendt forslag til konkrete endringer på høring. Det foreslås endringer i både vegtrafikk- og yrkestransportloven.

Mange av endringene er knyttet til kjøre- og hviletidsbestemmelsene for sjåfører, hvor det er en del innstramminger og presiseringer. Det innføres også obligatorisk løyve for internasjonal transport med varebiler, og det kommer krav om oppgradering av fartsskriver til "versjon 2.0". I tillegg vil formålet med fartsskriverne utvides, noe som medfører at langt flere data skal registreres i fremtidige fartsskrivere.

Det skal også legges inn langt flere opplysninger i det nasjonale løyveregisteret enn tidligere. Dette dreier seg om registreringsnumrene på alle foretakets kjøretøy og antall ansatte. Informasjonen skal bli raskere tilgjengelig for kontrollmyndighetene enn i dag.

- De foreslåtte endringene har primært betydning for godsselskaper, ekspressbussaktører og turbussvirksomhet. En del busselskaper har også mottatt høringsnotatet, og det er fint om disse gir egne kommentarer til forslagene. NHO Transport vil også avgi et høringssvar og mottar gjerne innspill til dette fra medlemsbedriftene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at innspill kan sendes til: torstein.clausen.jystad@transport.no innen 24.09.21. Statens vegvesens frist for kommentarer er 08.10.21.

Les høringsnotatet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: