Busselskaper kan benytte regjeringens lønnsstøtteordning

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Regjeringen kunngjorde 17.12.21 skissen for en ordning der bedrifter kan søke om støtte til å betale lønn, for å unngå permitteringer som følge av koronatiltak. Finansdepartementet har avklart næringsavgrensinger som angår medlemsbedriftene, etter henvendelse fra NHO Transport.

NHO Transport og NHO har mottatt flere spørsmål fra medlemsbedriftene om hvorvidt eksempelvis flybussvirksomhet kan omfattes av lønnstøtteordningen. NHO Transport ba dermed Finansdepartementet om en avklaring på dette området.

Finansdepartementet opplyser at persontransport, herunder flybusser, som er rammet av de siste innstrammingene inngår i ordningen. Informasjonen på regjeringens nettside er blitt oppdatert for å tydeliggjøre at "busselskaper" er omfattet. Søkerne må fylle de øvrige vilkårene i ordningen.

Les informasjon om lønnstøtteordningen på regjeringen.no.

Regjeringen gjeninnfører også tilskuddsordningen for kommersielle buss- og båtruter som er rammet av covid-19. Den er aktuell for ekspressbussaktørene og oppdatert forskrift vil bli formelt godkjent av ESA i januar.

NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no har oppdatert informasjon for arbeidsgivere.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: