850 millioner til omstillingsprosjekter

Regjeringen åpner nå for en ny søknadsrunde i omstillingsordningen, der transportbransjen også er inkludert. Foto: Marte Garmann.

Regjeringen utvider omstillingsordningen og åpner en ny søknadsrunde. Nå kan flere bedrifter innenfor reiselivs-, event- og transportbransjen søke om støtte til omstillingsprosjekter.

– Det er mange små og store jobbskapere i reiseliv-, serverings- og eventbransjen som har levd med ekstra strenge smitteverntiltak og restriksjoner i lang tid. Derfor er jeg glad for at bedrifter nå kan søke om støtte fra omstillingsordningen. Disse bedriftene skaper velferd og levende lokalsamfunn over hele landet, så jeg håper at mange søker, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Omstillingsordningen skal hjelpe bedriftene til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet som følge av pandemien og bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne når smitteverntiltakene reduseres. Slik skal ordningen bygge opp under målet for næringspolitikken: Størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer.

Oppfordrer til samarbeid og grønn omstilling

Nå går startskuddet for en ny søknadsrunde. I denne runden inkluderes hele serveringsnæringen, som fortsatt er hardt rammet og pålagt strenge smittevernstiltak. I denne runden vil regjeringen også prioritere prosjekter som bidrar til grønn omstilling og digitalisering av næringene.

– Disse pengene handler om å beholde arbeidsplassene til folk, og jeg håper at det skal gi bedriftene en nødvendig håndsrekning for å klare seg over den siste kneika. Vi skal fortsatt holde tempoet oppe i det grønne skiftet, for fremtidens arbeidsplasser, for norsk økonomi og for kloden. Og det skal omstillingsordningen bidra til, sier næringsministeren.

Siden mars 2020 har Stortinget bevilget over 1,5 milliarder kroner til ordningen. 668 millioner kroner er så langt delt ut til 685 bedrifter. I denne runden er det satt av 850 millioner kroner, og regjeringen åpner også for at bedrifter som ønsker å samarbeide kan søke om støtte fra omstillingsordningen.

– Vi ser mange eksempler på at samarbeid på tvers av bransjer, for eksempel mellom hoteller og musikkfestivaler, gir gode resultater. Derfor åpner vi opp for at samarbeidsprosjekter kan søke støtte fra omstillingsordningen, sier Nybø.

Mange ulike prosjekter kan søke om støtte. Hovedmålet er at de bidrar til omstilling gjennom krisen. Av prosjektene som har fått støtte til nå, finner vi blant annet nye digitale løsninger for å kommunisere med kundene, tilskudd til smittevern og utvikling av nye løsninger for "take away".

Åpner for søknader 19. mai

Innovasjon Norge vil åpne for søknader 19. mai. Søknadsportalen vil ha vil ha gode hjelpetekster for å øke brukervennligheten for bedriftene. Innovasjon Norge vil i tillegg gjennomføre flere webinarer, den første 21. mai, om ordningenfor å sikre at bedriftene får god støtte og veiledning i søknadsskrivingen. I utlysningen vil det bli gitt flere konkrete eksempler på hvilke typer prosjekter som bedriftene kan søke om støtte til.

Videreføringen av ordningen ble formelt godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) 12. mai. Søknadsportalen åpner 19. mai og Innovasjon Norge vil fortløpende behandle søknadene. For mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen, se Innovasjon Norges nettsider.

Siste frist for å søke er innen utgangen av september 2021.

Fakta om ordningen

Hvem kan søke?

  • Virksomheter som har mer enn 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall i perioden desember 2020, januar og februar 2021 sammenlignet med gjennomsnittet av desember 2019 og januar og februar 2020.
  • Bedrifter innenfor følgende næringsgrupper: overnatting (NACE 55), attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93), formidling, (NACE 79), utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet, transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)), kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3), impresariovirksomhet (NACE 74.903) og servering (NACE 56).

Hvilke prosjekter kan søke om støtte?

  • Kostnader knyttet til planlagte omstillingsprosjekter vil utgjøre grunnlaget for tilskuddet.
  • Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut juni 2022.
  • Støtten skal utmåles ut fra kvaliteten og effekten av tiltakene og hvor mye støtte Innovasjon Norge mener er nødvendig for å utløse gjennomføring av tiltakene.

Tilskuddet lyses ut som et engangstilbud med løpende søknadsbehandling. Siste frist for å levere søknader er 30. september 2021.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: