Reiseregistreringsskjema for reisende til Norge

Yrkessjåfører som ankommer Norge må nå være forberedt på krav om å fylle ut reiseregistreringsskjema

Yrkessjåfører som ankommer Norge må nå være forberedt på kravet om å fylle ut reiseregistreringsskjema, for å unngå unødvendig forsinkelse ved kryssing av grensen.

Regjeringen vedtok mandag 21. desember endringer i den såkalte covid-19-forskriften som innfører en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen. Endringen trådte i kraft mandag 21. desember kl. 12. Formålet med ordningen er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing.

Alle som skal til Norge må registrere informasjon om bl.a. navn, kontaktopplysninger, karantenested og arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som  skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg. Det vil etter hvert bli etablert en digital løsning (tidlig 2021), men fram til denne er på plass, er ordningen papirbasert. Dette betyr at reiseregistreringsskjema må skrives ut og leveres i papir på grensen.

Skjemaet kan finnes her.

Yrkessjåfører i langtransport som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt er unntatt fra innreisekarantene ved kryssing av Norges grense i arbeidstiden. På fritiden gjelder innreisekarantene, jf. covid-19-forskriften § 6b femte ledd. Personer som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst og ankommer Norge etter 21. desember 2020 er ikke fritatt for innreisekarantene i arbeidstiden.

Yrkessjåfører i langtransport kan gjennomføre karantenen i fritiden i enerom i kjøretøyet som er egnet for overnatting, jf. covid-19-forskiften § 6b sjette ledd. Dette må opplyses i innreiseregistreringsskjemaet.

Manglende innreiseregistrering kan straffes med bot i de tilfeller der det skjer uten rimelig grunn, men er ikke et grunnlag for å reise inn i landet, og manglende registrering gir ikke grunnlag for bortvisning av utlendinger.

Mer informasjon om ordningen kan finnes her.

Skjemaet er foreløpig bare tilgjengelig på norsk. Informasjon om koronasituasjonen på flere språk kan finnes her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: