Ny språktest for bussjåfører

Foto: Unibuss.

For å utøve yrket sitt har bussjåfører behov for språkferdigheter, spesielt i muntlig kommunikasjon. Dagens norskprøver er akademisk innrettet og generisk utformet. Derfor har bransjen initiert utviklingen av en yrkesbasert språktest, som skal måle relevant arbeidsspråk. Bussnorsktesten vil være klar for bruk fra april 2020 og kan da bestilles via NHO Transport.

Tilgang på kvalifiserte bussjåfører er en kritisk faktor for bedriftene. En andel av sjåførene som ansettes har et annet morsmål enn norsk. Det er også blitt vanlig å stille språkkrav i forbindelse med anbudskontrakter.

- Norskprøver på A2 og B1 nivå måler ikke de konkrete språkferdigheter bransjen har behov for. Dette var bakgrunnen for at NHO Transport i starten av 2019 tok initiativ til å utvikle Bussnorsktesten, sier Marit Grøttheim, prosjektleder i NHO Transport

Målgruppen for den nye testen er minoritetsspråklige bussjåfører som har behov for å få verifisert språknivået sitt.

Relevant arbeidsspråk

Bussnorsktesten skal være et verktøy for å måle relevant språk for bussjåfører. Den er arbeidsrelatert og skal måle om kandidaten har tilstrekkelig språkforståelse til å kunne arbeide som bussjåfør. Testen tar utgangspunkt i situasjoner som bussjåføren møter i sin arbeidshverdag, og oppgavene er i stor grad konsentrert rundt kundedialog, avviks- og beredskapssituasjoner.

Fagekspertise og forankring

Testen er utviklet med fagekspertise fra Voksenopplæringssenteret i Bærum kommune. En referansegruppe med deltakere fra oppdragsgivere (fylkeskommuner/ administrasjonsselskaper), arbeidsgivere (bussbedrifter) og arbeidstakere (arbeidstakerorganisasjoner) har deltatt med rådgiving og kvalitetssikring av innhold og form på testen.

Allerede etterspurt

NHO Transport er formell eier av testen, som vil være tilgjengelig for bruk i april 2020.

- Bussnorsktesten kan benyttes ved rekruttering av sjåfører, for å verifisere språkkrav i forbindelse med anbud, eller som en del av et arbeidsforhold. For første gang har vi et felles mål for relevant språkkunnskap uavhengig av hvor sjåføren jobber eller hvilket morsmål vedkommende har. Vi tror at testen vil gi bedre forutsigbarhet og kvalitet for bransjens oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Hun legger til:

- Ruter har allerede valgt å stille krav om Bussnorsktesten for operativt personell i en pågående konkurranse. Det er svært positivt, og vi oppfordrer andre oppdragsgivere til å følge Ruters eksempel.

Les mer om rammene for testen her 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: