Ny klimapolitikk for transportsektoren

Publisert

Det er behov for å legge om klimapolitikken for persontransporten, skriver NHO Transport i Dagens Næringsliv den 16. juli 2020.

Det er behov for å legge om klimapolitikken for persontransporten. Milliarder til velstående elbileiere må erstattes med bedre løsninger for kollektivtransport og bildeling. Klimakur 2030 gir dessverre ikke svar på dagens utfordringer på samferdselssiden.

Dette skriver Næringspolitisk sjef i NHO Transport og administrerende direktør i NHO Transport i en kronikk i Dagens Næringsliv 16. juli. Det understrekes at en videreføring av dagens elbilsubsidier ikke er bærekraftig økonomisk sett. Det blir samtidig fremhevet at myndighetene i dag bruker dobbel så mye på elbilsubsidier som man bruker på støtte til fylkeskommunal kollektivtrafikk.

Klimakur legger opp til en økning på 400.000 elbiler frem mot 2030, noe som ikke vil løse klimautfordringene når man ser disse i en global sammenheng, En slik løsning er også uheldig ut fra et sirkulærøkonomiperspektiv. En økning på 400 000 elbiler vil også skapte økte køer og redusere fremkommeligheten for kollektivtrafikken, noe som har en negativ samfunnsøkonomisk effekt.

Les kronikken her.

pdf-fil

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: