NHO Transport

Innhold

Kan redde et kritisk rutenett

Nyhet, Ekspressbuss

Publisert

Ekspressbussene utgjør en viktig infrastruktur rundt om i Norge, her fra Torp lufthavn hvor Telemarksekspressen kjører innom.

NHO Transport hadde 08.04.20 et møte med statssekretærene Ingelin Noresjø og John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet om ekspressbussnæringens situasjon. De kunne ikke love offentlig støtte til ekspressbussnæringen i en kritisk situasjon, men partene skal ta opp igjen samtalene like over påske.

Statssekretærene ønsket imidlertid en oversikt over kritiske ruter, og definerte dette som strekninger uten tilgang til annen offentlig kollektivtransport. Det ble blant annet trukket frem at det var unødvendig med eventuell støtte til et busstilbud til og fra Sørlandet siden det både gikk tog og fly med jevne mellomrom.

- Vestlandet ble derimot trukket frem som eksempel på landsdel med særlige behov for ekspressbussdekning. De kunne også tenke seg å vurdere støtte til noen flybussavganger i større byer uten annet kollektivtilbud mellom flyplassterminal og sentrum, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Samferdselsdepartementet fremhevet at man ikke hadde budsjettposter til dekning av støtte til ekspressbussnæringen og at man eventuelt måtte vente med ekstra bevilginger til revidert nasjonalbudsjett i mai. NHO Transport påpekte på sin side at situasjonen var kritisk og at en avgjørelse burde komme raskere.

- Statssekretærene viste stor forståelse for bransjens situasjon og betydning som eneste fylkesgrensekryssende kollektivmiddel i store deler av landet. Skulle likevel ikke Samferdselsdepartementet og regjeringen finne grunnlag for støtte, må vi nok mobilisere deler av Stortinget, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les mer om ekspressbussenes situasjon.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: