Skjerper kravene til vinterdekk

Fra 15 november 2020 (16 oktober for Nord-Norge) vil det bli skjerpede krav til vinterdekk på norske veier. Flere kontroller og økt gebyrsats er også tiltak Samferdselsdepartementet nå innfører.

– Fjorårets vinter var preget av alvorlige ulykker og fastkjøringer. Derfor innfører vi nå strengere krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt øker gebyrsatser for brudd på kravene til vinterutrusting. Samtidig styrker vi kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, slik at vi får enda flere kontroller i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for øke trygghet og fremkommelighet på norske vinterveier. Farlige vogntog skal bort fra norske vinterveier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Kravene til vinterdekk som nå blir innført går ut på at det bare er dekk merket med "alpesymbolet" som er godkjent på drivende og styrende aksler på tunge køyretøy. Disse dekkene har vist seg å ha bedre akselerasjonsevne på vinterføre, og vil derfor bidra til bedre fremkommelighet.

Kravene innføres med en overgangsperioden på ett år, altså først i 2020. Dette er vesentlig kortere overgangsperioden enn i Tyskland og Sverige, som vil innføre liknende krav i 2024.

Økte gebyrsatser

Gebyr for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrustning blir økt, og vil i større grad rette seg mot tyngre kjøretøy, som har de største utfordringene på vinterføret. Med de nye endringene vil man få et gebyr for hvert brudd man har gjort, ikke bare for ett av dem.

– Vi vil sikre at gebyrsatsene har en forebyggende effekt. Reaksjonene ved brudd må få reelle konsekvenser for de som ikke følger kravene. Slik det har vært frem til nå har man bare fått et gebyr selv om man mangler fem kjettinger, nå vil man få fem, sier Dale.

Økt kontroll

For å sikre at krav til vinterutrustning blir etterlevd, må det kontrolleres ofte langs veien og ved grenseovergangene. Kontroll av tunge kjøretøy har hatt økt prioritet de siste årene.

– Flere kontroller er viktig i vårt arbeid med å få farlige vogntog bort fra norske vinterveier. Derfor vil regjeringen styrke kontrollvirksomheten ytterligere i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, sier Dale.

For flere opplysninger - se:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: