Ikraftsettelse av ny lov om pakkereiser og reisegaranti

Foto: Bussring AS.

Den 1. juli innføres nye EU regler, som kan få betydning for tilbydere av reisetjenester. Ny lov om pakkereiser og reisegaranti mv. innfører også det nye begrepet "sammensatte reisearrangement", som utvider forbrukerbeskyttelsen og pålegger reisearrangøren flere forpliktelser.

Flere bussoperatører tilbyr i dag tjenester som også går utover selve transporten med buss. Ved salg av pakkereiser skal man i dag være medlem av Reisegarantifondet, som sikrer forbrukerne en erstatning ved konkurs. En pakkereise består foruten av transporten, også av en innkvartering eller annen turistrelevant ytelse. Utvidede rettigheter til forbrukerne gjør det aktuelt å være klar over nye forplitelser som nå vil tre i kraft, spesielt av hensyn til det nye begrepet "sammensatte reisearrangement". 

Sammensatt Reisearrangement:

Den nye loven innfører begrepet "sammensatte reisearrangement".

Et sammensatt reisearrangement er et reisearrangement som i likhet med pakkereiser består av minst to ulike reisetjenester, uten å utgjøre en pakkereise. Sammensatte reisearrangmenet kan oppstå på følgende måter:

  • Ved salg fra ett utsalgssted, som kan være på internett eller fysisk forretning, eller
  • ved at den som den reisende kjøper en reisetjeneste fra, på en målrettet måte formidler kontakt med en annen næringsdrivende, som den reisende deretter kjøper en ytterligere reisetjeneste av. 

Hva er målrettet måte?

  • Formidlingen er basert på et samarbeid eller en kommersiell link mellom den næringsdrivende (busselskapet) som selger sin tjeneste, og samtidig henviser til en annen aktør som selger en eller flere tilleggsytelser. Eller
  • Når kunden etter kjøp av f.eks. en bussbillett presenteres for en annen annonse (f.eks. hotellopphold) som er tilpasset bussbilletens datoer og destinasjon, samt oppgir en pris for denne tjenesten i aktuelle tidsperiode for reisen. Kun informasjon, for eksempel om at det finnes mange ulike hoteller eller leiebiler på bestemmelsesstedet, er ikke tilstrekkelig til at en eventuell avtale som følge av informasjonen vil utgjøre et sammensatt reisearrangement. 

Heller ikke bruk av lenker som utelukkende gir reisende opplysninger om andre reisetjenester på en generell måte, kan danne et sammensatt reisearrangement.

Det er tilleggskrav for at et sammensatt reisearrangement skal dannes ved målrettet formidling: Avtale nr. 2 må inngås innen 24 timer etter at den første avtalen er bekreftet.

Praktiske konsekvenser: 

Dersom det sammensatte reisearrangementet oppstår ved at den første næringsdrivende "på en målrettet måte" formidler kjøp av en ytterligere reisetjeneste fra en annen næringsdrivende, plikter den første næringsdrivende kun å stille reisegaranti for den tjenesten vedkommende mottar betaling for. Skulle denne næringsdrivende gå konkurs før tjenesten blir levert, er det kun denne reisetjenesten som blir påvirket av konkursen. For at slike sammensatte reisearrangementer skal kunne etableres, må næringsdrivende nr. 2, gi den første næringsdrivende beskjed om at det er inngått en ytterligere avtale som medfører at det er dannet et sammensatt reisearrangement.  

Ved målrettet formidling plikter ikke den som selger reisetjeneste nr. 2 å stille reisegaranti. Dersom vedkommende går konkurs før reisetjenesten er levert, stiller den reisende som andre usikrede kreditorer i den næringsdrivendes konkursbo. Imidlertid kan den næringsdrivende nr. 2 formidle et annet sammensatt reisearrangement, slik at plikt til å stille reisegaranti for sin reisetjeneste likevel kan oppstå.

Busselskaper skal derfor være oppmerksomme på i deres markedsføring og salg om de selger og formidler et sammensatt reisearrangement, og dermed skal være medlem av Reisegarantifondet. Dette kan f.eks være hvis man har inngått kommersielle avtaler med hoteller, turistattraksjoner og liknende, som brukes i markedsføringen ovenfor kunden. 

Barne- og Likestillingsdepartementet informerer om at man i Norge allerede har et system med reisegaranti som fungerer godt, men systemet må nå også omfatte sammensatte reisearrangementer. Departementet har laget en veileder som informerer nærmere om den nye loven om pakkereiser og reisegaranti mv. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: