Miljøfyrtårn på et blunk

Bli Miljøfyrtårnsertifisert på 1-2-3

Gjennom prosjektet "Miljøfokus i transportsektoren" ønsker NHO Transport og NHO Logistikk og Transport at flest mulig medlemsbedrifter skal bli Miljøfyrtårn. Bransjeprosjektet er innrettet for å gjøre det enklere og rimeligere for den enkelte medlemsbedrift å gjennomføre sertifiseringen.

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr vi nå et eget kursopplegg via Webinarer som gjør bedriften klargjort til sertifisering på 1-2-3.

I løpet av fire moduler á 45 minutter og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 4 til 5 ukene kurset varer.

Neste kursstart er 27. februar 2019. Påmelding finnes nederst på siden.

Hva er et Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er utviklet i Norge og som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Dette innebærer:

 • dokumentasjon på at virksomheten har tilfredstilt konkrete og relevante miljøkrav.
 • et miljøstyringssystem som innebærer at det innføres rutiner og utarbeides relevante styringsdokumenter.
 • en plattform for kontinuerlige miljøforbedringer (innkjøp, energi, transport og avfall).
 • Miljøfyrtårn bygger på HMS-systemet i bedriften.
Miljøfyrtårn betyr:
 • At bedriften oppfyller konkrete og relevante krav.
 • Ca. 75 % av kravene er lovpålagte.
 • Kravene er tilpasset bransje og utfordringer.
 • Bygger på HMS-systemet i bedriften.
Flere buss- og persontransportselskaper sertifiserer seg:

Miljø blir et stadig viktigere kriterie i anbud, noe som har medført at flere buss- og persontransportselskaper har sertifisert seg til Miljøfyrtårn. En artikkel i Bussmagasinet setter fokus på arbeidet bak sertifiseringen, og hvordan dette hjelper bedriften med intern kartlegging, og i anbudskonkurranser.

KURSOPPLEGG
 • Modul 1: Introduksjon: Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav:
  • Presentasjon konsulent.
  • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen.
  • Hvorfor sertifisering?
  • Presentasjon av prosessen.
  • Fremdrift og arbeidsmetode.
  • Organisering, informasjon og involvering internt.
  • Miljørapporten og miljøkartleggingen.
  • Arbeidsoppgaver knyttet til systemkrav. 
 • Modul 2: Arbeidsmiljø.
  • Vernerunder og risikovurderinger.
  • Avvikshåndtering, ulykker og skader.
  • Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader.
  • Vernutstyr og tiltak.
  • Bedriftshelsetjeneste.
  • Årsplan/hjul.
  • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø.
 • Modul 3: Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.
  • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører.
  • Kjemikalieforbruk.
  • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall.
  • Energibruk og energiattest.
  • Arbeidsoppgaver knyttet til Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.
 • Modul 4: Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør.
  • Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen.
  • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon.
  • Avslutte arbeidet med Miljørapporten
  • Gjennomgang av status før sertifisering

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid.

Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene.

Komplett kursbeskrivelse finner du ved å klikke her.

Pris: NOK 6 000,- inkl. kursmateriell

Prisen inkluderer ikke kostnader for revisjonen som foretas av uavhengig sertifisør og som vanligvis utgjør mellom kr. 5.000 til 8.000. I tillegg etableringsgebyr og årlig serviceavgift i Miljøfyrtårn varierer med antall ansatte. Se egne priser på Miljøfyrtårn (https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/priser-og-kostnader/). Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Alle priser er oppgitt eks. MVA.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: