Tariff- og arbeidsgiverspørsmål

NHO Transports medlemsbedrifter får gratis juridisk rådgiving i arbeidsrettslige spørsmål ved ansettelser, oppsigelser, permitteringer og andre personalspørsmål, enten av NHO Transports egne advokater eller av NHOs juridiske avdeling. NHO Transport tilbyr også bistand til gunstige priser i rettssaker som angår arbeidsrett.

NHO Transport oppretter, utvikler og reforhandler overenskomster for ansatte i transportsektoren.

Medlemmer som har tariffavtale har rett til økonomisk erstatning for tapte dagsverk, ved lovlige og ulovlige streiker, gjennom NHOs erstatningsfond.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: