Næringspolitisk påvirkning

NHO Transport taler bransjens sak overfor lovgivere og beslutningstakere på ulike nivåer. NHO Transport har et velutviklet kontaktnett mot sentrale myndigheter på ulike områder, og er høringsinstans i saker som berører transportnæringen.

Som medlem av NHO Transport vil du kunne influere på, og nyte godt av, det næringspolitiske arbeidet NHO Transport utfører på vegne av bransjen med hensyn til rammebetingelser og vilkår for øvrig.

NHO Transport bistår enkeltbedrifter med råd og oppfølging i forhold til myndigheter der det dreier seg om prinsipielle spørsmål.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: