Informasjonsskriv - Busspassasjerrettighetsforordningen (EU) nr. 181/2011

Forordningen er implementert i norsk rett ved yrkestransportloven § 32 a, Forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften) og forskrift om gjennomføring av EU Rådsforordning nr. 181/2011. Forordningen inneholder en rekke nye bestemmelser for å sikre passasjerers minimumsrettigheter ved transport med buss, og særlig rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne eller redusert bevegelighet. For ekspressbuss gjelder særskilte vilkår. Forordningen angår også transport med turvogn, i tillegg til lokal anbudsutsatt kollektivtrafikk.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: