Høringssvar - EUs mobilitetspakke

NHO Transport har besvart høring om endringer i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften i forbindelse med innføringen av EUs mobilitetspakke i norsk rett.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: