Høring - endret omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikken og innføring av omsetningskrav for ikke-veigående maskiner

NHO Transport har gitt høringsuttalelse til Miljødirektoratet om hvordan bruken av biodrivstoff skal reguleres. Veibruksavgiften for bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet bør fjernes. Det må opprettes et regnskap og en ordning for å omsette 100%-volumer utenfor omsetningskravet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: