Høringsuttalelse Klimakur 2030

Vi etterspør en helhetlig strategi for hvordan klimagassutslippene fra persontransporten kan reduseres på en samfunnsøkonomisk fornuftig måte.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: