Høringssvar - Nye retningslinjer for midlertidig fritak fra krav om løyve - transport med personbil

Les mer om forslag til nytt rundskriv om dispensasjon etter yrkestransportlovens § 21 - løyvefritak for småskala turistvirksomhet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: